Историческа
Краеведска

"Дупница и Дупнишката котловина през османската епоха (XV-XVIII в.)", в: "История на Дупница и Дупнишко", София, 2015 година

Григор Бойков, 2015

Описание

Д-р Григор Бойков разказва за Дупница и околията между XV и XVIII век:

Стратегическото разположение и особеното значение на Дупнишкия край едва ли се нуждаят от специално подчертаване. Заключени между Верила, Рила, Влахина и Конявската планина, двете части на Дупнишката котловина – Горно и Долно поле, не само са мястото, където реките Бистрица, Джерман и Струма се сливат, за да продължат на юг, но така също са разположени и на две от основните пътни трасета, които пресичат Балканите от Римската епоха до днес. От една страна, това е важният търговски път, който върви от север на юг и свързва София, респективно Западните Балкани и Централна Европа, с Беломорието. От друга, през Дупнишкото поле преминава основен път, пресичащ Балканите от изток на запад. Този път е отклонение от Диагоналния път (Виа Диагоналис, наричан още и Виа Милитарис), което тръгва на запад към Самоков и Кюстендил, а оттам продължава към Скопие и Адриатическото крайбрежие. Едва ли би било пресилено да се каже, че именно този път дава тласък на креативната енергия в ранноосманското общество, която се материализира и в създаването на град Дупница...

За автора

Д-р Григор Бойков е виден български османист с докторска степен по османска история от Университета Билкент (Анкара) през 2013 г. Преподавал е в Софийския университет (2014-2019), Централноевропейския университет в Будапеща (2015-2016), бивал е научен сътрудник в Холандския институт в Турция (2012-2014). Бойков е младши стипендиант в Изследователския център за анадолски цивилизации (2007-2008 г.), стипендиант на Андрю Мелън в Американския изследователски институт в Турция (2010 г.) и стипендиант на Центъра за академични изследвания в София (2014 - 2015). Понастоящем преподава източноевропейска история във Виенския университет.

Източник

Оригинален източник: Academia.edu