Карти и автори

Град Дупница

Местата и адресите в града, с които авторите са свързани. Дупница се състои от редица исторически махали, повечето от които са съхранили имената си още от османско време - Мръджина, Подина, Вароша, Хисарлъка, Еврейската мала, Бешико, Байкал, Горна мала, Гиздова мала, Ценеви.

Дупнишка околия

Бившата Дупнишка околия е имала една градска община и 22 селски такива, със 71 села, 1 махала, 15 гари и 2 манастира. Околията се състои от четири етнографски района: Горно поле (на север и североизток от Дупница), Долно поле (на юг и югоизток от Дупница), Разметаница (на запад от града) и Пиянец (на югозапад от Дупница).