Краеведска
Общество

Дупница в "Алманах България", София, 1900 година

Стоян Митев, 1900

Описание

През 1900 г. Стоян Митев издава подробния Алманах "България", в който дава данни за стопанския, културен и интелектуален елит, демографски, икономически и културни сведения за Дупница и околията.

Съдържа списък на адвокатите, аптекарите, бакалите, банкерите, винопроизводителите, гостилничарите, даракчиите, златарите, книжарите, манифактураджиите, стълкарите, търговците с дървен материал, железарски стоки, колониални стоки, сурови кожи и тютюн, фабрикантите на брашно, сода, лимонада, фотографите, хотелджиите, часовникарите и шивачите в града.

Гр. Дубница, с 8,416 д. жители, 4,210 м. и 4.266 д. разположен до полите на Рила, в една теснина, край река Джермен [Джерман], а през самия град тече р. Бистрица. Околията има хубава долина, в която се произвежда тютюн. Бюджета на гр. община за 1899 год. е утвърден с приход 127,240 лв. и разход 126,840 лв.

За автора

През 1900 г. Стоян Митев редактира и издава "Алманах България".

Източник

spatium.bg