Етнографска
Краеведска

"Етнографско изследване на с. Червен-брег (Дупнишко)", София, 1940 година

Радка Георгиева Манова, 1940

Описание

Кратко етнографско изследване на с. Червен брег с подробен речник на местни думи, представено като част от дипломна работа в катедрата по Славянска етнография при Софийския университет.

За автора

Радка Георгиева Манова е български етнограф, студент при проф. Стоян Романски.

Източник

Дигитализираният архив на проф. Стоян Романски.