Етнографска
Краеведска

"Етнографско изследване на с. Самораново, Дупнишко", София, 1941 година

М. Шанданова, 1941

Описание

Дипломната работа на М. Шанданова за Самораново включва кратък речник с местни думи, особености на диалекта и снимки от бита на жителите в Самораново.

За автора

М. Шанданова е български етнограф, студент при проф. Стоян Романски.

Източник

Дигиталният архив на проф. Стоян Романски.