Етнографска
Краеведска

"Гатанки от Дупничко", в: "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга V, София, 1891 година

Димитър Вълчев, 1891

Описание

Двадесет гатанки от Дупничко, събрани от фолклориста Д. Вълчев.

Устáта ѝ у устáта ми, рацéто ѝ на газó (стовна)...
...Брѝчен кадѝiа у iáсли лежѝ (iaiцé).

За автора

Д. Вълчев е български фолклорист и етнограф.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр.

Още от този автор

Етнографска
Краеведска
Общество

"Пословици от Дупничко", в: "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", Книга X, София, 1894 година

Димитър Вълчев, 1894

Пословици от Дупнишко, категоризирани в 26 раздела:

 1. Бог спремо човека

 2. Характеристика на жената

 3. Труд, мъка, търпение, нужда, отчаяние

 4. Свирепост, злина, яд, злоба

 5. Упоритост и лудост

 6. Гордост, хвала, самохвалство

 7. Добро и зло

 8. Знание, незнание, опитност

 9. Непризнателност - неблагодарност

 10. Справедливост, несправедливост

 11. Щастие, назадничавост

 12. Завист

 13. Желание

 14. Заканвание, отмъщаване

 15. Неразбория

 16. Сговор, несъгласие, равенство

 17. Обич, ненавист, омраза

 18. Мързел, пъргавост, скромност

 19. Глупавщина, хитрост, лукавщина

 20. Лъжа и преструвка

 21. Скритност, откровеност

 22. Безгрижност

 23. Юнашество, страх, предпазливост, риск

 24. Разврат

 25. Търговия

 26. Пестовност, скъперничество, разсипничество