"Граматика Славено-Болгарска", Белград, 1845 година

Христаки Павлович Дупничанин, 1845

Описание

Пълното име на Граматиката е "Грамматика славено-болгарска отъ Христаки П. Дупничанина сочинена сега вторый путь со многими нуждными поправленіѧми издадена и Болгарской юности посвѣщена". Това е второто издание на граматиката, като първото е 1836 г.

За автора

Христаки Павлович - Дупничанин (по-редко Македонец, пълно име Христо Павлов Георгиев Павлович) е ранен български възрожденец, роден в Дупница през 1804 г. По произход родът му е от Кочани. Син е на ханджията Павлé Георгиев Павлович и Мария. Получава първоначалното си образование в дупничкото килийно училище при Риломанастирския метох, където учител му е отец Йосиф Скевофилакс. Продължава образованието си в Рилския манастир, където изучава славянски и гръцки език. През 1825 г. заминава за Мелник, където продължава учението си под ръководството на Адамос Метсиовитис (даскал Адам), през 1828 г. учи в Сер при учителя Аргиаридис. През 1830 г. се завръща в Рилския манастир, където попада на свищовски поклонници, сред които Димитър Станчоолу. Последният го кани за учител в Свищов, където Павлович заминава през 1831 г. Там основава първото българско славяно-елинско училище същата година. Въвежда взаимоучителната метода и основава девическо училище през 1835 г. През 1833 г. Христаки Павлович се венчава за Севастия, щерка на свищовския първенец Илия Цанков, в Зимнич, Влашко. Издава 10 от написаните си 13 книги: Граматика (1836), първият български учебник по аритметика - "Аритметика или наука числителна" (1833), "Разговорник Греко-Болгарски" (1835), "Писменик Общополезен" (1835), "Месецослов" (1835), "Първа болгарска граматика" (1836), "Канон Молебен" (1841), "Славенобългарска граматика" (1845) и др. Най-важната от книгите му е "Царственик или история болгарская" (1844) - първото печатно издание на Паисиевата "История славянобългарска". Умира от холера през 1848 г. Негов син е видният български литограф Николай Павлович, а негов племенник - авторът на днешния български химн Цветан Радославов.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр

Още от този автор

Политическа
Историческа

"Царственик или История Болгарская", Видин, 1844 г.

Христаки Павлович Дупничанин, 1844

"Царственик или История Болгарская" е първото печатно издание на Паисиевата "История славянобългарска". Текстът е преработен и осъвременен от Христаки Павлович Дупничанин, който се явява и автор на Царственика. Павлович използва и данни от Мавро Орбини и Йован Раич.

Те, о любимий мои единородни, излагам вам днес в той книзе Царственник названной начало ваших прародителей, от где са они сиреч произишли, и сичкая их деяния, даже до падения их, за да видите вий, едно убо, какових славних прародителей сте внуци, а друго, защо состояние человеческое в том свете не е постоянно, но всегда пременению подлежи, то ест: благополучию последува злополучие, за злополучию благополучие...