Етнографска
Краеведска

"Изхвърлените лични деца", в: "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", кн. X, София, 1894 година

Захари Николов, 1894

Описание

През 1894 г. фолклористът и етнограф Д. Вълчев обнародва фантастичната приказка "Изхвърлените лични деца", разказана му от дупничанина Захария (Зарѐ) Николов през 1890 г. на дупнички диалект.

За автора

 Захари Николов е дупничанин и разказвач на народни приказки.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр.