"Изследвания върху сортовия състав на тютюните в Дупнишко", Неврокоп, 1934 година

Димитър Байлов, 1934

Описание

Издаденото пред 1934 г. подробно изследване на сортовете тютюн в Дупнишка околия е написано от Д. Байлов и М. Д. Попов.

Дупнишка околия е една от най-богатите околии в ю.з. България. Отделни области в нея добиха след войната своя економически разцвет, благодарение на тютюнопроизводството. Тук на много места развитието на стопанския и економическия живот не признава никакви правила, никакъв "разум". Всичко това се дължи на извънредно силното развитие на тютюнопроизводството, на много високите цени на тютюна, като се изключат, разбира се, редките години на опустошителни за този край тютюневи кризи.

В почвено-климатично отношение околията се разделя, в хоризонтално положение, на три области, почти съвпадащи с административното ѝ деление: Долно-поле (долините на р. Рилска, р. Струма и долното течение на р. Джерман под гр. Дупница между Рила и Осогово), Горно-поле (между пл. Верила и Рила, по горното течение на р. Джерман и притоците ѝ Отовица, Жубрен [Джубрена], Тополница и др.) и Разметаница (между Големий рид и Куртодински рид, с басейна на р. Разметаница и р. Козница).

(...) До 1923 - 25 год. в Дупнишко били отглеждани сортовете: 1. "Баши балъ", наричан още "Голо гърло" или "Железнички тютюн", разпространен и почти единствен преобладаващ в с. Рила и във всички села над Бобошево - Бадино - Бобошево - Цървище - Фролош, включително и гр. Дупница; 2. "Стобски гушав", наричан и "Каба-кулак" или "Гушавия", отглеждан единствено в с. Стоб; 3. "Дупнишки гушав" или "Каба-кулак", отглеждан главно в гр. Дупница; 4. "Кочеринско старо семе", известен още под името "Старо семе", "Каба-кулак" или "Гушавия", разпространен много в Кочериново, Крумово, Бураново, Боровец, Драгодан, Мурсалево, Слатино, Смочево, Пастух, Доброво, Сопово, Вуково, Бобошево и др.; 5. "Ново енидже" в същите две села; 6. "Басма" в Дупница; 7. "Падежко семе" в Рило-Кочеринската долина и 8. Поройско семе.

За автора

Димитър Байлов е виден български агроном-агробиолог и общественик, член-кореспондент на БАН, създател на над 20 сорта тютюн.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр.