Семейни песни

"Седнáл е Стефан сиромах", в: Качановский, В. "Памятники болгарскаго народнаго творчества. Выпуск І-й Сборник западно-болгарских песен с словарем", Санкт Петербург, 1882 година

Стефан Станоев, 11 дек 1879 г.

Описание

На 11 декември 1879 г. Владимир Качановский пристига в Дупница, където записва песента "Седнáл е Стефан сиромах" от дупничкия народен певец Стефан Станоев.

Сѣднáлъ е Стефанъ сиромахъ
Вечера да си вечéра
Со-съ булка си Елéнка
И съ двѣ-те мышки ражби́цы;

Яли са, вечерáли,
Я винó имъ се сверши́ло;
Станáла булка-та Еленка
Въ дольни земници да иде
Бино да си наточи,

И се на прага запрéла,
Да шлуша майка свекырва,
Што ште да дума за неа.
Майка Стефану дýмаше:
«Синку, Стефане, Стефане!

Я одсудимъ булка-та,
Че ми се вече не срамья:
И вечеръ хóды по дукяне,
Та со-съ терзіи играе».
Влезнáла бýлка-та Елéнка;

Стефанъ Еленки думаше:
«Еленко первнолюбне!
Я и́звади ми вѣнчална премѣна,
Ютре ште идемъ на чéрква
Премѣни Петра и Пáвла;

Оди́ха и дойдоха.
Стефано Еленки думаше:
«Еленко перволюбне!
Чулъ самъ азъ дýма за тéбе,
Че се на майка несрамяшь;

Я и́звади, ми, сабля френгія
Руса и главица одсѣче;
Главица таи ëште скачаше
И со-съ языкъ думаше:
«Стефано, перволюбне!

Што ти на срѣшта путъ преминáхъ,
Што ти лоше продумáхъ?
Та послушá майка ти —
Тая ми е големъ душманъ».
Стефану жалбу дожалѣ,

И се прободе клéто серце,
И на майка си дýмаше:
«Сѣды ми майка сами́чка,
Сѣды ми, ëште лескувай».

За автора

Стефан Станоев е народен певец от Дупница.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр.