"Сравненіе сербскаго войска съ русскимъ", публикувано в: Качановский, В. "Памятники болгарскаго народнаго творчества. Выпуск І-й Сборник западно-болгарских песен с словарем", Санкт Петербург, 1882 година

Димитър Буров, 13 дек 1879 г.

Описание

На 13 декември 1879 г. Димитър Радов Буров от с. Бобошево изпява юначката песен "Сравненіе сербскаго войска съ русскимъ" пред руския славист проф. Владимир Качановский:

Каква ми е Сербска гора!
Сербска гора Турка поцернéла!
У сербска-то гора малка мома плаче:
«А што нема никои да ме жали

И да оправа такó, да е право;
Немамъ майтя и што нема?
Кой-то мене да ме тажи».
Ой брайтя наши, брайтя Сербе!
Висóко вѣнóкъ цавтеше!

А што е Турка поцернела |
У наша-та сербска гора,  | (повторяется)
Яко низко вѣнóкъ цавтеше.
А што нема зоря да зазори? (повторяется)
Каква че ми зоря зазори́?

Изъ Влашка-та, мамче, земля
Яко низко вѣнóкъ цавтеше —
Яка ми е, мамче, Руска войска,
Яко силна, мамче, иде войска,
И вѣнокъ яко низко предъ нихъ цавтеше:

А конь до коня, юнакъ до юнака.
Яко низко, мамче, яко низко
При Руска войска вѣнокъ цавтеше;
А што низко, мамо,
А што низко Руска войска —

Се е православна.

За автора

Димитър Радов Буров е български народен певец от Бобошево.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр.