Църковен

"Турските документи на Рилския монастир", София, 1910 година

Диаманди Ихчиев, 1910

Описание

През 1907 г. Диаманди Ихчиев описва и превежда всички 644 османотурски документи от архива на Рилския манастир. Значителна част от тях разкриват различни аспекти от живота в Дупнишко преди Освобождението. Ихчиев разпределя документите в 23 раздела:

I. Фермани - 78 документа.

II. Официаленъ докладъ - 1 документъ.

III. Извлѣчения отъ стари правителствени тефтери - 8 документа.

IV. Бюрултии - 40 документа.

V. Емирнамета - 15 документа.

VI. Худжета - 76 документа.

VII. Просби - 25 документа.

VIII. Фетви - 4 документа.

IX. Спахийски актове - 167 документа.

X. Вакѫфски актове - 14 документа.

XI. Тапийски актове - 52 документа.

XII. Описи - 6 документа.

XIII. Мазбати - 7 документа.

XIV. Мураселета - 7 документа.

XV. Тескерета - 4 документа.

XVI. Съобщения - 7 документа.

XVII. Писма - 14 документа.

XVIII. Данъчни листове - 13 документа.

XIX. Записи - 32 документа.

XX. Билети за пѫтуване и носене орѫжие - 17 документа.

XXI. Квитанции - 28 документа.

XXII. Разписки - 20 документа.

XXIII. Разни - 9 документа.

За автора

Роденият в град Велес, Вардарска Македония Диаманди Андреев Ихчиев (1854-1913, София) е виден учен османист, библиограф, архивист, превел и издал множество османски документи и завеждал турския архив на Нарoдната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" в София. През 1907 г. превежда османотурския архив на Рилския манастир. Синът му Васил Ихчиев е секретар на Солунския революционен окръг на ВМРО.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр.