Удостостоверение на тютюнотърговеца Васил Младжов

Васил Младжов, 4 апр 1945 г.

Описание

Удостоверение на Дупнишката община от 4 април 1945 г. за тютюнотърговеца Васил Младжов (от известната възрожденска фамилия Младжови) за обработка и манипулация на тютюн/тутун и за размера на внесените от него такси в общината:

Дупнишкото градско общинско управление, дава настоящето на Васил Крумов Младжов, тютюнотърговец от гр. София, в уверение на това, че същия е манипулирал тютюните си в гр. Дупница, в тютюнев склад на ул. "Беласица" №10.

За автора

Васил Крумов Младжов е виден дупнички тютюнотърговец.

Източник

Сканирано от оригинален екземпляр.