Общество

"Устав на Израилското самообразователно дружество "Съзнание", Дупница, 1938 година

Израилско самообразователно дружество "Съзнание", Дупница, 1938

Описание

Уставът на дупнишкото еврейско дружество "Съзнание", печатан от братя Пилеви през 1938 година.

За авторите

Израилското самообразователно дружество "Съзнание" е дружество на дупнишките евреи, съществувало през 20-те и 30-те години на XX век.

Източник

Сканирано от оригинален екземпляр.