Политическа
Общество

Вестник "Дупнишко Ехо", Дупница, 1931 г.

Владимир Филипович, 1931

Описание

Вестник "Дупнишко Ехо" е краткопросъществувал независим дупнишки седмичник, защитаващ правата на тютюноработниците и селяните, критикуващ както ръководството на БЗНС, така и това на БКП. Вестникът е с ясно изразени републикански тенденции, а по отношение на македонските борби заема михайловистки позиции. След намесата на местните структури на БКП, вестникът бива спрян след седмия си брой.

Нашия вестник ще бъде вестник на широките трудящи се градски и селски маси, чиито интереси ще отстоява и брани енергично. С всички средства, в кръга на нашия основен закон конституцията, той ще има за задача да просвети и възпита масите политически. Чрез това възпитание масите ще требва да стигнат до онова високо съзнание, при което ще станат пригодни да пазят като зеницата на окото си своите права и свободи, за които човечеството в миналото е дало в жертва море от хора, реки от кръв и които в днешния момент най-безцеремонно са потъпкани от властвующата сговористка реакция...

За автора

Владимир Евтимов Филипович е дупнишки общественик и публицист, син на арамията, четник и опълченец Евтим Филипович от Ресен, Македония. Главен редактор на независимия в-к "Дупнишко ехо".

Източник

Сканиран от оригинален екземпляр.