"Жена юнака Янка взята въ турецкій плѣнъ", публикувано в: Качановский, В. "Памятники болгарскаго народнаго творчества. Выпуск І-й Сборник западно-болгарских песен с словарем", Санкт Петербург, 1882 година

Василий Белобрадски, 16 дек 1879 г.

Описание

На 16 декември 1879 г. Васил Белобрадски от с. Драгодан изпява пред проф. Владимир Качановский юначката песен "Жена юнака Янка взята въ турецкій плѣнъ":

Сонъ сони́ла Янкулица млада
Предъ Великъ-день—бѣла сабота;
Емъ станýе, емъ си сонъ казýе:
«Э Янкуль, Янкуле чорбаджіе!

Двори ти са вода потанáли;
Та пливнаа три дзегворе биволе
И пливнаа деветъ враны кони».
Проговори Янкулъ чорбаджія:
«Э ты-зе-ка, Янкулице младо!

Това не е тая матна вода,
Туку си е тіе клети Турци;
Язе ч’ идемъ у церква Марія.
Па оти́де у церква Марія;
Турци му са двори поплѣни́ли:

Товари́а три коне иманье,
Товариа деветъ враны коне,
Зароби́а Я́нкулица млада;
Што излезне Янкулъ чорбаджія
Излезне низъ церкве Маріица,

Извикна се Янкулица млада:
«Э ты-зе-ка, Янкулъ чорбаджія!
Я се верни назадъ кóня,
Дворы ти се Турци поплѣни́ли;
Товариа три кола иманье,

Товариа деветъ враны коне,
Зароби́а Янкулица млада».
Проговори Янкулъ чорбаджія:
«Э ты-зи-ка, Янкулице младо!
Каде тія потайно оружіе»?

— Проговори Янкулица млада:
«Найнапрежь оружіе земаа,
Та по-тогай двори поплѣниа;
Я си иды у Стара-Планина,
Да си данешь стара кобылица,

Што-то воды дванаесе ждребци».
Па отиде Янкулъ чорбаджія,
Посегна се, да си лови стара кобылица:
Дигна глава, онá не давáсе.
Па говóри Янкýлъ чорбаджія:

«Э ты-зе-ка, стара кобылице!
А што не жалишь мое-то иманье?
Ако не жалишь мое первнолюбне,
Не жалишь ли твои деветъ сына,
Дека са ги Турци поплѣни́ли?»

Сложи глáва стара кобыли́ца,
Та я Фанá Янкулъ чорбаджія,
Та си крена презъ пóле ширóко —
Замаглисе магли праове.
Проговори Янкулица млада:

«Ви-е, клеты Турци!
Я си стóйте, малко почекайте;
Язе имамъ до доветь паýна,
Егá стигнатъ и оны́ да дойдатъ».
Запреасе малко клеты Турци,

Достигна ги стара кобыли́ца,
Съ устъ имъ главы покинá,
И съоте Янкулица млада,
И съоте сичко имавье.

За автора

Василий Белобрадски е български народен певец, родом от Драгодан.

Източник

Сканирана от оригинален екземпляр.